Nagłośnienie kościoła

W kościołach na etapie projektowania nagłośnienia bardzo ważnym jest odpowiedni dobór systemu nagłośnieniowego. Musi on spełniać odpowiednie warunki akustyczne specyficznego wnętrza. Ważnym jest również umiejętne i odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych głośników, które pozwolą na docieranie dźwięku w czystej postaci oraz wyrazistej barwie do każdego słuchacza niezależnie, w jakim miejscu kościoła się znajduje. Trzeba również brać tutaj pod uwagę stosunkowo nieduże natężenie głosu. W kościołach istotna jest głośność dźwięku, która umożliwia zaangażowania się w modlitwę.

Dzisiejsze nagłośnienie kościoła posiadają wiele pomocnych rozwiązań, aby wszelkie warunki te spełnić. Odpowiedni ich dobór oraz rozmieszczenie i nasycenie pozwalają osiągnąć pożądane efekty.  Bardzo ważny w kościołach jest element końcowy, jakim są głośniki. Spełniają one odpowiednie wymagania dla słyszalności mowy oraz dźwięków muzyki i śpiewu. Pasmo przenoszone powinno mieścić się w granicy 200-18000Hz, jeśli chodzi o nagłośnienie kościoła.